Saturday, November 13, 2010

Bajaj Platina 125 DTS-SI DTS-I Price Bangalore, Delhi, Kolkata, Chennai

Bajaj Platina 125 DTS-SI DTS-I Price


Bajaj PLATINA DTS-SI 125 onroad Price

Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In Hyderabad, Andhra Pradesh: 43,150
Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In New Delhi, Delhi : 40,200
Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In Ahmedabad, (Amdavad), Gujarat : 43,000
Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In Baroda, (Vadodara). Gujarat : 42,000
Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In Surat, Gujarat : 42,500
Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In Faridabad, Haryana : 40,600
Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In Gurgaon, Haryana : 40,750
Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In Bangalore, bengaluru, Karnataka : 43,300
Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In Mumbai, Maharastra : 42,300
Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In Pune, Maharastra : 41,200
Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In Vasai, Maharastra : 40,400
Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In Chennai, Tamil nadu : 42,150
Bajaj PLATINA DTS-SI 125 Price In Kolkata, West Bengal : 38,550

0 comments:

Post a Comment